Dispute over Corporate (Cooperative), Obligatory or Mixed Legal Nature of Cooperative Housing Relations in Polish Law in Comparison to German Law

The article concerns issues of legal nature of legal relation between a housing cooperative and its member resulting from building agreements and agreement of establishing cooperative residents’ right to accommodation. They can have prospectively corporative (cooperative), obligational or mixed legal nature. In my opinion, crucial for further considerations in this scope is the distinction included in German writing between freedom of contracting and freedom of establishing associations. Therefore, vital importance has the issue which of the freedoms underlines legal relations between a housing cooperative and its member. The further part of the article includes discussing arguments vital at assessment of the legal nature of discussed legal relations. The article closes with conclusions that the discussed relations are characterized by cooperative character and therefore they are not typical obligational relations.

https://doi.org/10.32082/fp.v4i54.213

Załączniki:
Pobierz plik (Zakrzewski.pdf)Zakrzewski.pdf338 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl