The aim of the article is to organize the justification for the thesis: the model of disciplinary proceedings against students, mostly provided by The Higher Education and Science Act of 2018, consists of the rule: “disciplinary proceedings against students are not instituted, or, if previously instituted, are discontinued in case where the defendant was struck from students’ register.” The argumentation is bipartite. First, there are the reasons that shake the aforementioned thesis. The second part of the article boils down to demonstration of the fact that the reasons are incorrect and their correction triggers the approval for the main thesis.

10.32082/fp.v5i55.271

Załączniki:
Pobierz plik (Barszcz.pdf)Barszcz.pdf330 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl