This article concerns the regulation of the offence of financing terrorism. The text in a condensed and comprehensive way presents the evolution of this provision, its interpretation, as well as the impact of European regulations on it. The first chapter is a brief introduction. The second part describes the criminalization of these behaviors in the Polish Penal Code (Article 165a of the Penal Code). The last one is a short summary and a proposal of changes de lege ferenda.

10.32082/fp.v5i55.282

Załączniki:
Pobierz plik (Palka.pdf)Palka.pdf407 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl