Medical law is subject to various approaches and definitions in the jurisprudence. It can be derived from the complexity of the matter, as well as its considerable novelty. Methods applied to define medical law stem from various jurisprudential convictions. This article turns attention to such basic problems of defining medical law as ratione materiae of the regulation, social structure underpinning regulation, and theoretical approaches (conceptual approach to law system, derivative concept of interpretation) to building a law system.

10.32082/fp.v5i55.285

Załączniki:
Pobierz plik (Gorski.pdf)Gorski.pdf276 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl