Numer 5 (61)

Habitual Residence of a Child. Civil Aspects of International Child Abduction

Załączniki:
Pobierz plik (Wiercinski.pdf)Wiercinski.pdf412 kB

Acquisition of Significant Portfolio of Shares in Domestic Insurance Companies – Legal Characteristics and Analyses

Załączniki:
Pobierz plik (Kozlowska-Chyla_Wajda.pdf)Kozlowska-Chyla_Wajda.pdf393 kB

Legal Nature and Practice of Drawing up Local Monuments Care Programs

Załączniki:
Pobierz plik (Slugocki.pdf)Slugocki.pdf322 kB

Opposition to the Intention of Additional Employment or Occupation by a Judge as an Supervisory Action over Courts and Judges

Załączniki:
Pobierz plik (Olszanowski.pdf)Olszanowski.pdf299 kB

Conflicts of Law in Domestic Jurisdictions in Interwar Poland and Czechoslovakia

Załączniki:
Pobierz plik (Dvorsky.pdf)Dvorsky.pdf288 kB

Extraordinary Mitigation of the Perpetrator’s Punishment Crime Carrying a Cumulative Sanction

Załączniki:
Pobierz plik (Raglewski_Raglewska.pdf)Raglewski_Raglewska.pdf371 kB

Gloss to the Judgment of the GrandChamber of the Court of Justiceof the European Union of 19 December 2019, C-263/18

Załączniki:
Pobierz plik (Pawlikowska.pdf)Pawlikowska.pdf281 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl