Significant Passage of Time as a Circumstance Excluding the Declaration of Invalidity of a Decision Taken with Flagrant Violation of Law

The regulation specifying the maximum deadline for annulment of an administrative decision supposingly adopted with gorss violation of law, requires assessment in the context of principles and values. Determining the maximum period of annulment of an administrative decision due to its issuing in gross violation of the law must take into account the functions and subject of the regulation. It should also be considered whether, taking into account the features of administrative law, it is possible to indicate areas of law and categories of legal relations in which the passage of time should not cause the inability to annul a decision because it was issued with a gross violation of the law, for example due to an important state interest or obvious harm to an administered entity.

Załączniki:
Pobierz plik (Wincenciak 65-76.pdf)Wincenciak 65-76.pdf356 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl