Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 20 August 2019, I DO 28/19

The paper discusses the principle of legal information in the Polish criminal procedure. The decision of the Supreme Court refers to the existing case-law on instructing professional entities. This has been the line of case-law that raised doubts in some scholars in the field. The whole wording of the justification of the decision commented herein eads, however, to the conclusion that the position adopted differs significantly from the previously expressed one and therefore has significant consequences for professional participants (defence counsels, representatives, social interest advocates). The conclusion states that further restrictive interpretation of Article 16 § 1 of the Code of Criminal Procedure will significantly affect the guarantees for the parties to the proceedings, including the right to defence and the standard of fair trial. Each party should therefore be instructed in accordance the Article. The author suggests modifications in its wording to make it similar to relevant provisions of the Code of Civil Procedure.

Załączniki:
Pobierz plik (Kosowski.pdf)Kosowski.pdf271 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl