The Codification Ability’s Patterns of the Judicial-Administrative Procedure and Problems of Their Concretization on the Background of Chosen Foreign Legal Orders and the Polish Law

The analysis of the codification ability’s patterns of the judicial-administrative procedure begins with the presentation of theoretical assumptions and conditions of the practical capabilities to codifying procedural norms. The fundamental difference between the judicial-administrative procedure and the other judicial procedures is presented. It is followed by models of the codification ability’s patterns: French, Dutch, Italian, German, Austrian, Swiss, English and Spanish, that are discussed from a comparative law perspective. The last part of the considerations is about the development and present problems of the Polish concretized pattern of the judicial-administrative procedure’s codification.

Załączniki:
Pobierz plik (Kaminski.pdf)Kaminski.pdf448 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl