The Change of the Invalid Kind of Legal Transaction into another

The article concerns the so-called conversion of invalid legal acts. The author presents two concepts of the conversion and attempts to clarify the functioning of the favor contractus interpretation based on the concept of Z. Radwański’s interpretation of declarations of will. The functioning of conversion was discussed both at the stage of subjective and objective interpretation. Reference was also made to the restrictions acknowledged in subject field on the use of conversion institutions. The author explains the phenomena described in the traditional concept in the language appropriate for the interpretative concept.

Załączniki:
Pobierz plik (Klaczak.pdf)Klaczak.pdf352 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl