Current Problems of Labour Law Re-codification

The elaboration is dedicated to the evolution and further possible development of Polish labour law. Author presents the Labour Code of 1974 and its major shortcomings. He introduces the basic assumptions of the drafts labour codes prepared by the Commissions for Labour Law Codification, respectively in 2007 and 2018. The possibility of adopting new labour codes concerning individual and collective labour relations has been analyzed

Załączniki:
Pobierz plik (Mitrus.pdf)Mitrus.pdf327 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl