Damages for the Inability to Perform Work During the Period of Unjust Deprivation of Liberty and the Differential Method of Assessing the Damage in the Jurisprudence of the Supreme Court

Deprivation of liberty may lead to harm or damage requiring compensation or damages. There is a consensus on the civil law nature of these claims. However, the method of determining the amount of damages for the inability to perform work during the period of unjust deprivation of liberty raises doubts. It seems permissible to limit the damages to the hypothetical savings of a person deprived of liberty. Such a procedure is considered to be based on the differential method of determining the amount of damage. Recently, the Supreme Court criticized both the reduction of this damages by the costs of maintaining a person deprived of liberty as well as by the expenses for other needs. The position does not mean a complete resignation from the use of the differential method of determining the amount of damage.

Załączniki:
Pobierz plik (Blachnio-Parzych.pdf)Blachnio-Parzych.pdf313 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl