Problems with the Duty to Disclose Information on Crime Committed to the Public Organs

One of the most complicated thing in current application of Polish criminal law has been developed by the newly established duty to disclose to public organs information about poossibility that one was subjected to sexual abuse. This is part of the more common trend to create neat tights of social duties to prevent and prosecute offenders of crimes of this kind. Enacted provisions seem in fact to be vague, not certain, with the unpredictable application of the law. If the aim was to establish system of prevention against sexual abuse which part was the analysed legal provision that unfortunalety has become a trap based on misunderstandings and unconsequences.

Załączniki:
Pobierz plik (Krolikowski.pdf)Krolikowski.pdf430 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl