Leonard Lessius was one of the most accomplished philosophers of the Salamanca School whose great contribution to the study of law lies in the use of economic analysis to study legal institutes. The book, which is the subject to the present review, gives account of his scientific achievements. Among many other questions tackled by Lessius, the review discusses the evolution of the pacta sunt servanda principle, the morality and legality of interest, price mechanism, competition as well as the economic aspects of the salvation of one’s soul. Attention is also paid to influence of Lessius on contemporary and later authors and timelessness of some of his theories.

Załączniki:
Pobierz plik (Dvorsky.pdf)Dvorsky.pdf261 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl