On 22 October 2020, the Polish Constitutional Tribunal has declared provisions admitting eugenic abortion unconstitutional (case sign. K 1/20). Tribunal stated that the said provisions that sanction eugenic practices in relation to the unborn child deny respect and protection of human dignity (Art. 30) and the principle of legal protection of the life of every human being (Art. 38). Tribunal has not referred to another objection indicated in the MPs’ motion that making the protection of unborn child’s right to life dependent on its health status was tantamount to illegal direct discrimination (Art 32). Nevertheless, it seems noteworthy to underline that a negative assessment of a disease, handicap, or disability is not legally tantamount to a negative assessment of the affected human beings, their dignity and the value of their life. Human life valued so highly on normative grounds, regardless of the person’s health condition, means that the life of a conceived child with malformations should be protected under penal law to the same extent as the life of a conceived and properly developing child. The admissibility of selective abortion based on the health status of the foetus must be recognized as unacceptable, just as abortion based on gender, race or social origin of the child.

Załączniki:
Pobierz plik (Cieply.pdf)Cieply.pdf278 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl