This paper will examine constitutional utopianism in the specific case of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Given that utopianism in constitutionmaking is inevitable, some constitutionalists place an emphasis on pragmatic utopianism as the acceptable approach towards constitutional utopia. Also, it is stated that the consistency of constitutional values and principles, mostly derived from constitutionalism, is a necessary element for a possible constitutional utopia. Based on this theoretical framework, the Constitution of the Islamic Republic of Iran is examined as a case study. It is demonstrated that, instead of one constitutional utopia, we can find three inconsistent utopias intertwined in a single constitutional text: a constitutional utopia based on Western Constitutionalism, an Islamic utopia and a leftist utopia. Through examples taken from the preamble and articles of the Constitution, the inconsistency of these utopian worlds is demonstrated. Finally it is concluded that Iranian Constitution of 1979, and its amendments in 1989, may be categorized as failed constitutional utopianism.

Załączniki:
Pobierz plik (Vakilian.pdf)Vakilian.pdf330 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl