Wytyczne dla autorów

Zgłoszony do publikacji tekst powinien zostać zredagowany według następujących zasad.

Jednocześnie z artykułem prosimy przesłać:

 1. krótką notkę o autorze (objętość do 500 znaków ze spacjami
 2. zdjęcie autora (min. 130 KB)
 3. afiliację autora
 4. numer ORCID autora (zob.: https://orcid.org) 
 5. adres emailowy, który ma zostać opublikowany wraz z notą o autorze
 6. tytuł artykułu w języku angielskim
 7. streszczenie artykułu w języku angielskim (do 1200 znaków ze spacjami
 8. do pięciu słów kluczowych w języku polskim i angielskim 
 9. bibliografię artykułu według porządku alfabetycznego cytowanych autorów sporządzoną według zasad redagowania tekstów w Forum Prawniczym 

 

Przesyłając artykuł na adres emailowy redakcji autor udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), niniejszym upoważniam redakcję Forum Prawniczego do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

 • teka redakcyjna FP
 • teka recenzji FP. _____________________

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie określonym procedurą wydawniczą Forum Prawniczego. 

 

Teksty składane do redakcji podlegają wewnętrznej procedurze oceny, po której autor otrzymuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu.

W procesie recenzowania artykułu pod uwagę brane są następujące elementy:

 1. oryginalność i aktualność problemu;
 2. poziom merytoryczny artykułu;
 3. założenia metodyczne artykułu;
 4. struktura artykułu i adekwatność tytułu;
 5. zakres rozwiązania problemu;
 6. walory aplikacyjne;
 7. strona formalno-językowa.

Formularz recenzji download

UJ logo logo Utriusque Iuris

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

© Forum Prawnicze 2020
Wykonanie: Solmedia.pl