Forum Prawnicze nr 6 (50) / 2018

Zobacz cały numer

PDF

Najnowsze

Artykuły

 

Przymusowe poszukiwanie, wydobycie i odebranie dowodów w procesie karnym a tajemnica dziennikarska.

Radosław Koper

PDF

Transformacje spółek handlowych oraz ich nabywanie w świetle nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Szymon Pawelec

PDF

Przestępczość osób starszych jako nowy problem polityki kryminalnej?

Elżbieta Hryniewicz-Lach

PDF

Osobiste czynności prawne.

Albert Pielak

PDF

Uchwalenie Jewish Naturalisation Act z 1753 r. a status prawny imigrantów żydowskich w XVIII-wiecznej Anglii.

Piotr Michalik

PDF

Glosa

 

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt II AKa 303/17.

Maciej Błotnicki

PDF
UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl