Emil Ratowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Forum Prawnicze”, praktykant w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, praktykant w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, asystent – wykonawca w projekcie naukowym „Ochrona Porządku Publicznego – wybrane aspekty prawnopor.wnawcze” realizowanego w ramach grantu badawczego „Polityka Sprawiedliwości 2018”.

© Forum Prawnicze 2023
Wykonanie: Solmedia.pl