Redaktor naczelny:
deberier

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

Uniwersytet Jagielloński

Redaktorzy tematyczni:
dajczak

prof. Wojciech Dajczak

historia prawa i prace interdyscyplinarne we współpracy z naukami o życiu i naukami ścisłymi – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

marta soniewicka

dr hab. Marta Soniewicka

teoria, filozofia prawa, teksty interdyscyplinarne z zakresu nauk humanistycznych i społecznych – Uniwersytet Jagielloński

monika niedzwiedz

dr hab. Monika Niedźwiedź

prawo publiczne – Uniwersytet Jagielloński

bosek

prof. Leszek Bosek

prawo prywatne – Uniwersytet Warszawski

andrzej sakowicz

prof. Andrzej Sakowicz

prawo karne – Uniwersytet w Białymstoku

grzegorz blicharz

dr Grzegorz Blicharz

specjalista ds. finansowania, cyfryzacji i bibliometrii – Uniwersytet Jagielloński 

Sekretarze redakcji:
Grzegorz M. Tracz

mgr Grzegorz M. Tracz

Uniwersytet Jagielloński

emil ratowski

mgr Emil Ratowski

Uniwersytet Warszawski

Zastępcy sekretarza:
mgr Wojciech Dybka

mgr Wojciech Dybka

Uniwersytet Jagielloński

Mikołaj Sołtysiak

mgr Mikołaj Sołtysiak

Uniwersytet Jagielloński

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl