Dr hab. Monika Niedźwiedź, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.  Przedmiot zainteresowań badawczych obejmuje prawo ustrojowe Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji UE do zawierania umów międzynarodowych, a także prawa europejskiego oraz europeizacji krajowego prawa administracyjnego. Autorka licznych publikacji z tego zakresu, także w języku angielskim. 

https://orcid.org/0000-0002-4822-6119

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl