Dr hab. Monika Niedźwiedź, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.  Przedmiot zainteresowań badawczych obejmuje prawo ustrojowe Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji UE do zawierania umów międzynarodowych, a także prawa europejskiego oraz europeizacji krajowego prawa administracyjnego. Autorka licznych publikacji z tego zakresu, także w języku angielskim. 

https://orcid.org/0000-0002-4822-6119

© Forum Prawnicze 2023
Wykonanie: Solmedia.pl