Ostatni numer

Forum Prawnicze nr 6 (80) / 2023

Forum Prawnicze nr 6 (80) / 2023

MEiN: 70 pkt

Open Access Journal

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0)

by nc nd

Najnowsze numery

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl