Ostatni numer

Forum Prawnicze nr 1 (75) / 2023

Forum Prawnicze nr 1 (75) / 2023

MEiN: 100 pkt

Open Access Journal

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0)

by nc nd

Najnowsze: numer 1 (75)/2023

Artykuły

 

Aksjologiczne i ideowe uzasadnienie instytucji własności lokali

Jan Rudnicki

PDF

Czy można uśmiercić pacjenta z powodu niskiej jakości życia? Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Janusz Roszkiewicz

PDF

Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu cywilnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym

Angelika Kurzawa

PDF

Podwójny reżim prawny „doręczeń elektronicznych” sensu largo w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym

Agata Cebera

PDF

Zakres zaskarżenie odmowy udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym

Adrian Romkowski

PDF

Glosa

 

Glosa krytyczna do wyroku NSA z 28 listopada 2017, II FSK 3245/15. Sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno‑opiekuńczą

Tomasz Rakoczy

PDF
© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl