Prace powinny być zredagowane wedle następujących wskazówek.

Redakcja Forum Prawniczego przyjmuje następujące teksty:

1) artykuły – na tekst główny powinno się składać maksymalnie 70 000 znaków ze spacjami;

2) artykuły recenzyjne – powinny dotyczyć publikacji, które ukazały się nie wcześniej niż na rok (w przypadku publikacji polskich) lub dwa lata (w przypadku publikacji zagranicznych) przed oddaniem recenzji do redakcji; recenzje lub artykuły recenzyjne powinny mieć do 40 000 znaków ze spacjami;

3) glosy– powinny dotyczyć orzeczeń, które w istotny sposób rozwijają lub zmieniają dotychczasową linię orzecznictwa, a także orzeczeń podejmujących problemy dotychczas nie stanowiące przedmiotu zainteresowania judykatury; glosy powinny mieć do 30 000 znaków ze spacjami.

 

Teksty do publikacji prosimy nadsyłać się za pośrednictwem Panelu Zgłaszania Artykułów (PZA). Przy zgłaszaniu tekstów uprzejmie prosimy o stworzenie i wypełnienie danych profilowych w PZA, a w razie, gdy autor już wcześniej zarejestrował się w PZA, o ewentualną aktualizację informacji.

Do zgłoszenia należy załączyć:
- plik ze zanonimizowanym tekstem w formacie docx (anonimizacja dotyczy treści dokumentu, jak również metadanych);
- zbiorczy plik w formacie docx z danymi autora: krótka notka biograficzna (do 500 znaków ze spacjami), afiliacja, numer ORCID (https://orcid.org), instytucjonalny adres mailowy;
- zbiorczy plik w formacie docx z elementami dodatkowymi do głównego tekstu: tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim (do 1200 znaków ze spacjami), słowa kluczowe po polsku i angielsku, bibliografia sporządzona według zasad redagowania tekstów w Forum Prawniczym oraz wyimki z tekstu głównego ze wskazaniem strony, z której pochodzą (maksymalna objętość każdego to 200 znaków ze spacjami);
- zdjęcie autora w dobrej jakości i rozdzielczości (min. 130 kB).

 

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl. Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Forum Prawnicze nie obciąża swoich Autorów opłatami za publikowanie artykułów.

 

Przesyłając artykuł na adres emailowy redakcji autor udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), niniejszym upoważniam redakcję Forum Prawniczego do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

  • teka redakcyjna FP
  • teka recenzji FP. _____________________

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie określonym procedurą wydawniczą Forum Prawniczego. 

 

Teksty składane do redakcji podlegają wewnętrznej procedurze oceny, po której autor otrzymuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu.

W procesie recenzowania artykułu pod uwagę brane są następujące elementy:

  1. oryginalność i aktualność problemu;
  2. poziom merytoryczny artykułu;
  3. założenia metodyczne artykułu;
  4. struktura artykułu i adekwatność tytułu;
  5. zakres rozwiązania problemu;
  6. walory aplikacyjne;
  7. strona formalno-językowa.

Formularz recenzji download

UJ logo logo Utriusque Iuris

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

© Forum Prawnicze 2020
Wykonanie: Solmedia.pl