Recent issue

Forum Prawnicze # 2 (58) / 2020

Forum Prawnicze # 2 (58) / 2020

See the whole publication

PDF

Latest

Articles

 

Sprawiedliwość społeczna – człowiek i wspólnota w świetle prawa i społecznej nauki Kościoła

Tatiana Chauvin

PDF

Wybrane zagadnienia dotyczące transgranicznej zmiany miejsca zwykłego pobytu dziecka, którego rodzice żyją w rozłączeniu

Michał Wojewoda, Marcin Kostwiński

PDF

Zapewnienie spadkowe na piśmie – rozważania na tle środków dowodowych z przesłuchania stron oraz przysięgi

Kamil Wielgus

PDF

Wpływ przepisów prawa Unii Europejskiej o badaniach klinicznych produktów leczniczych na polskie prawo karne

Małgorzata Gałązka

PDF

Fikcja zdarzenia historycznego w kontekście zasady skargowości. O kradzieży będącej paserstwem (a może odwrotnie?)

Witold Zontek, Adam Wojtaszczyk

PDF

Wykładnia celowościowa pojęcia „rodzina”. Glosa krytyczna do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018, II SA/Sz 1199/17

Tomasz Rakoczy

PDF
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals"

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2020
Wykonanie: Solmedia.pl