Recent issue

Forum Prawnicze # 2 (70) / 2022

Forum Prawnicze # 2 (70) / 2022

See the whole publication

PDF

The articles published within the journal are licensed under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0)

by nc nd

Najnowsze: numer 2(70)/2022

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Forum Prawniczego!

  • Krzysztof Mularski i Piotr Klaczak "Czynność prawna dłużnika dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela jako przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską"
  • Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch i Jakub Hanc "Obowiązek zgolenia brody – (nie)uzasadnione naruszenie wolności uzewnętrzniania religii przez osoby pozbawione wolności"
  • Paweł Szczęśniak "Konstrukcja korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych w podatkach dochodowych"
  • Damian Franciszek Szczepaniak "Odpowiedzialność karna za znieważenie Prezydenta w kontekście problemu penalizacji czynów przeciwko konstytucyjnym organom państwowym. Rzecz o kodyfikacji prawa karnego w II Rzeczpospolitej i jej współczesnych reminiscencjach"
  • Sylwia Sierszen "Posiedzenie przygotowawcze w procedurze polskiej oraz angielskie pre-action protocols jako instytucje służące usprawnieniu postępowania cywilnego"

Glosa

  • Piotr Konik "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2019r., sygn. akt II CSK 58/18"
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals".

All published articles are indexed in European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH+), HeinOnline,  EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS), and Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)
.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2022
Wykonanie: Solmedia.pl