Recent issue

Forum Prawnicze # 1 (63) / 2021

Forum Prawnicze # 1 (63) / 2021

See the whole publication

PDF

Latest

Articles

 

Nabywanie znacznych pakietów akcji krajowych zakładów ubezpieczeń – charakterystyka i analiza prawna

Beata Kozłowska-Chyła, Paweł Wajda

PDF

Odpowiedzialność cywilna administratora portalu internetowego za wpisy internautów

Łukasz Kierznowski, Paweł Szorc

PDF

Linki odsyłające do utworów chronionych prawem autorskim – wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na praktykę orzeczniczą sądów polskich

Katarzyna Brzózka

PDF

Ocena zgodności z Konstytucją RP ustawy o Funduszu Wczasów Pracowniczych

Ewa Milczarek

PDF

Znaczny upływ czasu jako okoliczność wyłączająca stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa

Mirosław Wincenciak

PDF

Miejsce popełnienia przestępstwa abstrakcyjnego zagrożenia w świetle terytorialnego zasięgu polskiego prawa karnego

Anna Demenko

PDF

Glosa

 

O naturze praw, niegdysiejszych przypisach, liście z Rabki oraz skarbie opowiedzianym przez staruszkę

Jacek Mazurkiewicz

PDF
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals".

All published articles are indexed in European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH+), HeinOnline,  EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS), and Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)
.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2021
Wykonanie: Solmedia.pl