Recent issue

Forum Prawnicze # 2 (70) / 2022

Forum Prawnicze # 2 (70) / 2022

See the whole publication

PDF

The articles published within the journal are licensed under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0)

by nc nd

Latest: issue 2 (70)/2022

Articles

 

Czynność prawna dłużnika dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela jako przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską

Krzysztof Mularski, Piotr Klaczak

PDF

Obowiązek zgolenia brody? (Nie)uzasadnione naruszenie wolności uzewnętrzniania religii przez osoby pozbawione wolności (rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., I ACa

Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Jakub Hanc

PDF

Konstrukcja korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych w podatkach dochodowych

Paweł Szczęśniak

PDF

Odpowiedzialność karna za znieważenie Prezydenta. Rzecz o kodyfikacji prawa karnego w II Rzeczypospolitej i jej współczesnych reminiscencjach

Damian Szczepaniak

PDF

Posiedzenie przygotowawcze w procedurze polskiej oraz angielskie pre-action protocols jako instytucje służące usprawnieniu postępowania cywilnego

Sylwia Sierszen

PDF

Gloss

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt II CSK 58/18

Piotr Konik

PDF
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals".

All published articles are indexed in European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH+), HeinOnline,  EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS), and Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)
.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2022
Wykonanie: Solmedia.pl