Recent issue

Forum Prawnicze # 3 (71) / 2022

Forum Prawnicze # 3 (71) / 2022

See the whole publication

PDF

The articles published within the journal are licensed under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0)

by nc nd

Najnowsze: numer 3(71)/2022

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Forum Prawniczego!

Artykuły

  • Leszek Bosek "Konstytucyjna zasada prawdy"
  • Tomasz Zygmunt "Intuicja ekspercka w domenie prawniczej"
  • Piotr Kardas "Przestępstwa z abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo a brak zagrożenia dla dobra prawnego jako źródło prawniczego paradoksu"
  • Maksymilian Weber-Sitarski "Komentarz do niemieckiego precedensu orzeczniczego aprobującego możliwość dostępu do konta na serwisie społecznościowym"
  • Paweł Wrzaszcz "Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na toczące się postępowanie sądowe - stan prawny po nowelizacji"
  • Maciej Kaliński "Odpowiedzialność za podwładnego w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego"

Glosa

  • Grzegorz Blicharz "Esej Juliana a związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Na marginesie książki Wolfganga Ernsta Justinian’s Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon: Roman Legal Thought and Modern Causality Concepts (Intersentia: Cambridge–Antwerp–Chicago 2019)"
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals".

All published articles are indexed in European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH+), HeinOnline,  EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS), and Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)
.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2022
Wykonanie: Solmedia.pl