Recent issue

Forum Prawnicze # 5 (61) / 2020

Forum Prawnicze # 5 (61) / 2020

See the whole publication

PDF

Latest

Articles

 

Miejsce stałego pobytu dziecka. Cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę

Jacek Wierciński

PDF

Publicznoprawne aspekty nabywania znacznych pakietów akcji krajowych zakładów ubezpieczeń

Beata Kozłowska-Chyła, Paweł Wajda

PDF

Charakter prawny i praktyka sporządzania lokalnych programów opieki nad zabytkami

Janusz Sługocki

PDF

Sprzeciw wobec zamiaru podjęcia zatrudnienia lub dodatkowego zajęcia jako czynność z zakresu nadzoru administracyjnego nad sądami i sędziami

Jan Olszanowski

PDF

Międzydzielnicowe prawo prywatne w międzywojennych Polsce i Czechosłowacji

Václav F. Dvorský

PDF

Gloss

 

Nadzwyczajne złagodzenie kary sprawcy przestępstwa zagrożonego sankcją kumulatywną

Janusz Raglewski, Joanna Raglewska

PDF

Glosa do wyroku Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r., C-263/18

Joanna Pawlikowska

PDF

Materials

 

Znowelizowana ustawa unifikacyjna o dostępie do zasobów cyfrowych w ramach zarządu powierniczego

PDF
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals".

Czasopismo jest ujęte w bazie European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz w bazie HeinOnline.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2020
Wykonanie: Solmedia.pl