Recent issue

Forum Prawnicze # 2 (64) / 2021

Forum Prawnicze # 2 (64) / 2021

See the whole publication

PDF

The articles published within the journal are licensed under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0)

by nc nd

Latest

Articles

 

Współczesne problemy kodyfikacji polskiego prawa administracyjnego

Hanna Knysiak-Sudyka

PDF

Posługiwanie się w sprawach podatkowych materiałem pochodzącym ze spraw karnych lub karnych skarbowych

Dariusz Strzelec

PDF

Kwalifikowanie skazanego jako „skazanego niebezpiecznego” z perspektywy rekomendacji Rady Europy i prawa krajowego

Grażyna B. Szczygieł

PDF

Aksjologiczne uwarunkowania doboru kryteriów interpretacyjnych we współczesnych modelach wykładni umów zobowiązaniowych

Bogna Kaczorowska

PDF

Zakaz tworzenia chimer i hybryd a ksenotransplantacja – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Hanna Bachowska

PDF

Prawo i emocje – synteza ruchu

Julia Wesołowska

PDF

Review

 

Szymon Solarski, Odwołanie darowizny, Warszawa 2020, 278 s. – recenzja

Monika Tenenbaum-Kulig

PDF
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals".

All published articles are indexed in European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH+), HeinOnline,  EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS), and Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)
.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2021
Wykonanie: Solmedia.pl