Recent issue

Forum Prawnicze # 1 (57) / 2020

Forum Prawnicze # 1 (57) / 2020

See the whole publication

PDF

Latest

Articles

 

Kształtowanie się zasad dostępu do zasobów cyfrowych w ramach zarządu powierniczego w Stanach Zjednoczonych

Arkadiusz Wudarski

Normatywna koncepcja usług ukształtowana w dorobku Unii Europejskiej oraz regulacje prawne zmierzające do urzeczywistnienia swobody świadczenia usług w praktyce

Maciej Etel

Europejskie inicjatywy na rzecz integracji rejestrów nieruchomości i rozwoju transgranicznego obrotu nieruchomościami

Maria Kaczorowska

Wykorzystanie prywatnej opinii biegłego w procesie karnym

Marek Ryszard Smarzewski

Przesłanki postępowania przyspieszonego w sprawach karnych

Jacek Kosonoga

Glosa

 

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2019 roku, III CSK 267/17

Patryk Walczak

UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals"

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2020
Wykonanie: Solmedia.pl