Recent issue

Forum Prawnicze # 1 (51) / 2019

Forum Prawnicze # 1 (51) / 2019

See the whole publication

PDF

Latest

Articles

 

Czas ruszyć z miejsca! Stare i nowe propozycje rozszerzenia prawnej ochrony dziecka poczętego

Jacek Mazurkiewicz

PDF

W sprawie wykładni pojęcia „przy wykonywaniu czynności” na gruncie art. 430 k.c.

Jędrzej Maksymilian Kondek

PDF

Wytknięcie rażącej obrazy przepisów w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Joanna Misztal-Konecka

PDF

Nieważność znaku towarowego jako przyczyna zawieszenia procesu cywilnego

Piotr Łochowski

PDF

Kompetencje biegłego sądowego w polskim procesie karnym

Joanna Dzierżanowska

PDF

Reviews

 

Powracające pytanie o interpolacjonizm. Wspominani i zapomniani. Na marginesie zbioru Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik

Kamil Sorka

PDF

Reports

 

Plus ratio quam vis. 72. Sesja Société Internationale Fernand de Visscher pour Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 11–15 września 2018 roku

Paulina Święcicka, Karolina Wyrwińska

PDF
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals"

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl