Recent issue

Forum Prawnicze # 4 (66) / 2021

Forum Prawnicze # 4 (66) / 2021

See the whole publication

PDF

The articles published within the journal are licensed under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0)

by nc nd

Latest

Articles

 

Problemy z nowym zakresem obowiązku zawiadomienia o przestępstwie

Michał Królikowski

PDF

Odszkodowanie z tytułu braku możliwości wykonywania pracy w czasie niesłusznego pozbawienia wolności a dyferencyjna metoda ustalania szkody w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Anna Błachnio-Parzych

PDF

Aktualne problemy rekodyfikacji prawa pracy

Leszek Mitrus

PDF

Konwersja nieważnych czynności prawnych

Piotr Klaczak

PDF

Wzorce kodyfikowalności procedury sądowoadministracyjnej oraz problemy ich konkretyzacji na tle rozwiązań w wybranych zagranicznych porządkach prawnych i w prawie polskim

Marcin Kamiński

PDF

Gloss

 

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2019 r., I DO 28/19

Jakub Kosowski

PDF
UJ logo logo Utriusque Iuris

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals".

All published articles are indexed in European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH+), HeinOnline,  EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS), and Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)
.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

© Forum Prawnicze 2021
Wykonanie: Solmedia.pl