postępowanie karne, prawo karne

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Pracuje w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku. Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych, w tych trzech monografii: Prawnokarne gwarancje prywatności, wyd. Zakamycze, Kraków 2006; Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, wyd. Temida 2, Białystok 2011 oraz Prawo do milczenia w polskim procesie karnym, wyd. Temida 2, Białystok 2019. Przedmiot jego badań stanowią: postępowanie karne, prawo karne, europejskie prawo karne, ochrona praw człowieka w postępowaniu  karnym, zasada ne bis in idem.

Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2011-2013 oraz stypendium START  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2006. Był  także stypendystą  Towarzystwa im. Maxa Plancka (Instytut Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim) oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2020-2023).

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl