The Rules of Collecting and Safekeeping Time of Biometric and Genetic Data for the Purposes of the Prevention or Prosecution of Criminal Offences? European and National Standard

A biometric (fingerprints and police pictures) and genetic (DNA) data are a special type of personal data. As a rule, collecting, processing and safekeeping of the data shall be subject to the same condition as a sensu stricto personal data (e.g. name, surname). Domestic law should provide additional procedural guarantees to prevent unnecessary and unproportioned interference of the realm of the individual’s privacy. The European Court of Human Rights has created European standard of collecting, processing and safekeeping of a genetic and biometric data, which should be implemented in the national law. Does Polish law comply with the European standard? The next question is what kind of changes in the domestic law, should be taken to provide a standard of protection of the privacy of the individual in accordance with the requirements of the ECtHR.

Załączniki:
Pobierz plik (Czerniak.pdf)Czerniak.pdf341 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl