The universal respect for human rights should be the tie that binds, not the tie that divides our societies. In recent years, we have experienced the monopolization of interpretation in several legal questions. The authors recognized that there is a need for competition in the ‘marketplace of ideas’ in order to respect our diversities and preserve alternative and valid legal interpretations in different cases. The book human dignity and law leads us to believe that based on our human dignity, we should rebuild a culture of respect for those who think and live differently. Its authors’ contribution is vastly important in order for us to understand how we can build a better understanding going forward.

Załączniki:
Pobierz plik (Kiss_Mercz.pdf)Kiss_Mercz.pdf383 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl