Abuse of Procedural Right in Civil and Administrative Court Proceedings

The article concerns abuse of procedural right by parties in civil and administrative court proceedings. The reason for taking up this topic was the changes introduced in Polish civil proceedings to prevent abuse of procedural right. The analysis of new provisions and case law allowed to formulate the thesis that the introduced changes in civil proceedings to prevent abuse of procedural right in the scope of applications for the exclusion of a judge, application for the right to assistance and complaints against court’s decisions should be assessed positively. Consequently, it should also be postulated to implement similar provisions in administrative court proceedings.

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl