Can We Take Patient’s Life because of its “Low Quality”? Comments on the jurisprudence of the European Court of Human Rights

The subject of the article is the issue of legal protection of the life of patients in a state of minimal consciousness, in a vegetative state or other form of serious health condition. The analyses the problem from the point of view of three highprofile court cases involving the termination of treatment of Vincent Lambert, Charlie Gard and Alfie Evans.

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl