“Honorable Surrender”. History of Trust in the Law of Louisiana

The article focuses on problems related to introducing trust to the law of Louisiana. The study aims to examine how a solution foreign to the civil law tradition are implemented and to demonstrate the potential of historical-comparative research for understanding the modern law. In this regard, the author present an overview of the legal system of Louisiana and general information on trust institution. Then she describes the process of implementing trust to the law of Louisiana, taking into account problems with reconciling it with the already existing legal institutions specific to civil law.

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl