Protection of the Right to Privacy in the Audit Proceedings of the Polish Supreme Audit Office

The hope for verifying the actions of state authorities, both through social control and through the activity of specialized bodies such as the Polish Supreme Audit Office (Najwyższa Izba Kontroli), is one of the main elements of democratic states under the rule of law. During an audit procedure, it is necessary for auditors to have access to data which make a suitable analysis and evaluation of the audited activity possible. Such access may constitute a violation of the right to privacy. Against this background, the article seeks to address the following issue: does the violation of the right to privacy for the purposes of the Supreme Audit Office proceedings meet the requirements of the limitation clause under the Polish Constitution of 1997?

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl