Re-use of Research Data

This article evaluates the new EU regulatory policy concerning research data. To this end, it seeks to determine to what extent the demands of open science have been implemented by the EU and national legislators. The article examines the provisions of Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information (recast) and those of the Polish Act of 11 August 2021 on open data and the re-use of public sector information.

Załączniki:
Pobierz plik (1_A.Piskorz-Ryń_FP78.pdf)1_A.Piskorz-Ryń_FP78.pdf408 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl