Students in the Internet of Things: Remarks on Their Cybersecurity

The article seeks to answer the question whether the current norms of Polish civil law provide effective mechanisms for protecting the rights of students as users of Internet of Things products/devices. Hence, in addition to explaining basic concepts such as the Internet of Things or cybersecurity, the paper provides an exegesis of legally relevant norms of the Polish Civil Code, including in particular provisions on liability for a dangerous product or the possibility for the student to assert his/her claims under the warranty for defects of Internet of Things products/ devices. The analysis identifies various legislative shortcomings, the recognition of which is the first step towards formulating postulates de lege ferenda.

Załączniki:
Pobierz plik (3_K.Biczysko-Pudełko_FP79.pdf)3_K.Biczysko-Pudełko_FP79.pdf602 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl