Audiovisual Content Labelling as a Method of Protecting Minors from Inappropriate Video Content on the Internet in Poland

This article examines the rules governing the qualification and labelling of online content or other online transmissions. The labelling of these videos is used as a method of protecting minors from content that may endanger their personal well-being. A new legislative amendment in this area was made in 2022 in order to adapt the legal solutions to the current needs. The analysis presented in the article aims to evaluate these changes.

Załączniki:
Pobierz plik (1_M.Wyrwinski_FP79.pdf)1_M.Wyrwinski_FP79.pdf498 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl