Legal Aspects of Bioethics Committees Functioning in the Context of Freedom to Experiment on Human Beings

The purpose of the article is to examine the legal status of bioethics committees as well as opinions produced thereby. The author’s analysis is based on provisions of international statutory material (beginning from the Nuremberg Code to Regulation (EU) No 536/2014 of the Parliament and of the Council of 15 April 2014 on clinical trials of medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC) and domestic legal acts in the view of divergent case law of administrative courts (inter alia the Supreme Administrative Court) on that issue. The article contains several recommendations which should be taken into consideration during the implementation process of the abovementioned regulation into the Polish legal system.

Załączniki:
Pobierz plik (Jakubik.pdf)Jakubik.pdf440 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl