On the Nature of Rights, Old Footnotes, a Letter from Rabka, and a Treasure the Old Woman Told About

Polemics with the view that the right to the grave is always only a property right has led the author to pay attention to the phenomenon of private rights. Probably all private rights to goods are both of proprietary and non-proprietary character, certainly in various proportions. Moreover, an attempt to define the nature of goods as only property or only non-property seems unreliable. The article also reminds about the role of footnotes as a place of valuable digressions, complementing polemics, sometimes invaluable pieces of information. Areas of research on law, regarding post mortem situations, are rarely of interest to scholars.

Załączniki:
Pobierz plik (Mazurkiewicz 88-98.pdf)Mazurkiewicz 88-98.pdf332 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl