Propriety of Prosecution of Rape in the Context of Constitutional Guarantees

The paper sets out to discuss the amendment to the penal code dated 13 June 2013 against the backdrop of constitutional guarantees. The amendment has changed the prosecution procedure of the statutory offence of rape by no longer treating institution of the relevant criminal proceedings as contingent upon the victim filing an official complaint. This study concerns the issue of a clash between the common good (common sexual liberty) and individual interests of the victim (personal liberty and right to privacy). The author conducts an assessment of the new regulations in the context of the constitutional principle of proportionality.

Attachments:
Download this file (Ferenz.pdf)Ferenz.pdf308 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl